• Phone+359 2 971 62 40
 • Emailrbg@rbg.bg
 • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
 • Open Hours09:00 - 17:00
 • Phone+359 2 971 62 40
 • Emailrbg@rbg.bg
 • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
 • Open Hours09:00 - 17:00

Предстенна обшивка

Предстенните обшивки са втора обшивка от метална конструкция върху акустични вибрационни скоби, топлоизолационен слой и гипскартонени плоскости. Те дават възможност за изглаждане на неравни стени и допълнително подобряване на звуко- и топлоизолацията. Едновременно постигане на повишена пожаро- и влагоустойчивост може да се постигне с използването на циментфазерни платна БЕТОПАН, ‎фиброцимент ТепеПАН или BoardeX. Качествата на тези системи са резултат от взаимодействието между конструкция, гипскартон, скрепителни елементи,изолационни материали и др.

Предстенните обшивки биват:

 • свободно носещи облицовки система LW625

 • облицовки с регулиращи директни окачвачи или акустични скоби система LW623

 • или облицовки върху дървени летви


  За закрепването на плоскостите се използват рапидни винтове.

Монтаж на предстенна обшивка

1. Гипскартон Lafarge 12.5мм
2. UD профил
3. CD профил
4. PVC дюбел
5. Директен окачвач
6. Рапиден винт
7. Подсилваща лента
8. Шпакловъчна маса DERZTEK
9. Топло изолация RIVATHERM

Система LW623 – предстенна обшивка с CD 60/27 таванни профили, еднопластова обшивка:

 • UD 28/27 периферните профили се закрепват с дюбели на необходимото разстояние от стената на пода,респективно тавана За подобряване на звукоизолацията разстоянието от стената трябва да бъде най- малко 50мм. Преди закрепването на профила върху него се залепва уплътнителна лента.
 • За укрепване на CD 60/27 профилите на половината височина на стените(максимално разстояние 150 см) се закрепват посредством дюбели акустични вибрационни скоби или директни окачвачи. Закрепената под акустичните вибрационни скоби уплътнителна лента предотвратява повърхностния контакт. CD 60/27 профилите се поставят в UD 28/27 профилите на междуосово разстояние 60см. CD 60/27 профилите се нивелират и завинтват към скобите посредством рапидни винтове LA15мм.
 • След монтирането на инсталацията и поставянето на изолацията плоскостите се завинтват за конструкцията с рапидни винтове LB25мм. Разстоянието между рапидните винтове е не повече от 25см.
 • Почиства се повърхността на плоскостите и се пристъпва към запълване на фугите с фугопълнител ДЕРЗТЕК. Препоръчва се винаги да се използва армираща лента, независимо от вида на фугопълнителя. Това увеличава два пъти якостта на връзката и е най-добрата защита срещу пукнатини.
 • Излишъците от фугираща смес се отстраняват с шкурка. Използвайте шкурка с размер 120 или 150. За постигане на идеално гладка повърхност може да бъде използвана фина гипсова шпакловка САТЕНТЕК.

Препоръки относно монтажа на предстенните обшивки:

За да шпакловате от по-лесните фуги към по-трудните, спазвайте следната последователност: започнете с главите на рапидните винтове, след това надлъжната фуга, образувана от скосените ръбове на гипскартон платната, вътрешните ъгли, външните ъгли и най-накрая фугата, образувана от квадратните ръбове на платната.

Система LW625 – предстенна обшивка с CW стенни профили, еднопластова обшивка:

 • Разликата от система LW623 е в това, че като носеща конструкция се използват металните стенни профили UW и CW . При тази система не се използват акустични скоби или директни окачвачи. Всичко останало е аналогично на система LW623.

Вътрешна топлоизолация:

При сградите, които са под защита като паметници на културата, както и там, където от евентуална външна изолация би се изменила ценна за запазване фасада, характерно оформление на сградата, се поставя въпросът за вътрешното изолиране. Той трябва да бъде разрешен за конкретния случай. Положителното при вътрешното изолиране е това, че работите могат да се изпълняват последователно помещение по помещение и отделните мерки могат да се осъществят и при собствени жилища. Вътрешното изолиране е по – евтино от другите видове изолация и може да се изпълни и от строител любител, ако бъдат изяснени строително – физическите предпоставки. Разбираемо е, че при вътрешното изолиране се повишава температурата на вътрешните повърхнини на стените, защото те са се получили чрез облицоване на изолационния слой. Това допринася за здравословен климат в помещението, а и помещенията по – бързо се затоплят. Може да се окаже препоръчително проблематиката на вътрешната изолация да се възложи за разрешаване на специализирана фирма. Напълно възможно е човек сам да изпълни някой от работите, за да намали разходите си.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Rivagips

БЕЗПЛАТНО
ОТВОРИ