• Phone+359 2 971 62 40
 • Emailrbg@rbg.bg
 • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
 • Open Hours09:00 - 17:00
 • Phone+359 2 971 62 40
 • Emailrbg@rbg.bg
 • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
 • Open Hours09:00 - 17:00

Окачени тавани

Окачените тавани от гипсокартон се използват както при новото строителство, така също и при обновяването на стари сгради. При изисквания за пожарозащита окачените тавани се изработват с пожароустойчив гипсокартон, а в мокри помещения с влагоустойчив(импрегниран) гипсокартон. Едновременно постигане на повишена пожаро- и водоустойчвост може да се постигне с използването на циментфазерни платна БЕТОПАН, ‎фиброцимент ТепеПАН или BoardeX. Освен това чрез използването на изолационна вата в комбинация с гипскартонената обшивка се постигат допълнителни подобрения:

 1. Намаляване на разходите за отопление в резултат на подобрената топлоизолация.
 2. Подобрена звукоизолация.
 3. Повишена пожарозащита.

Монтаж върху окачена метална конструкция на две нива – система LD112

Металната конструкция на окачения таван се състои от тел с ухо, анкерфикс бърз окачвач, UD 28/27 периферни профили, СD 60/27 таванни профили, кръстовидни и профилни връзки.

 • Да се маркират височините на окачване на стените и UD профилите да се закрепят с подходящи винтове и дюбели.
 • Върху грубият таван се отбелязват точките на закрепване и телът с ухо се закрепва със съответните дюбели и винтове.
 • Телта с ухо да се вмъкне в бързия окачвач .
 • Носещият профил да се закачи за бързия окачвач. Нивелирането на профилите става чрез изместване на окачвача по тела с ухо.
 • Монтажните профили се свързват чрез кръстовидна връзка с носещите профили на междуосово разстояние от 50см. Кръстовидната връзка може да бъде заменена с два броя анкервинкел. Преди обшиването трябва да се внимава конструкцията да е изравнена хоризонтално. Окачен таван скара на две нива
 • При необходимост от топлоизолация на покривна конструкция се препоръчва стъклена вата RIVATHERM. Задължително условие за добра топлоизолация е стъклената вата да бъде запазена суха. За това е необходимо да бъде осигурена парна преграда, като се изолира вътрешната топла страна на тавана. За парна преграда използвайте РЕ фолио или алуминиево фолио. Препоръчваме използването като втори, напречен слой при изолация на скатен покрив, минералната стъклена вата RIVATHERMTM RALF.
 • Топлоизолация на подпокривна обшивка Топлоизолация на подпокривна обшивка
 • Плоскостите се завинтват с рапидни винтове за монтажните профили,при което надлъжните ръбове на плоскостите да се поставят напречно на профилите. Трябва да се внимава фугите по напречните ръбове на плоскостите да бъдат разместени. Не се извършва завинтване към околните UD профили.
 • Почиства се повърхността на плоскостите и се пристъпва към запълване на фугите с фугопълнител ДЕРЗТЕК. Започнете с шпакловане на фугите, образувани от квадратни или рязани ръбове. Препоръчва се винаги да се използва армираща лента, независимо от вида на фугопълнителя. Това увеличава два пъти якостта на връзката и е най- добрата защита срещу пукнатини.
 • Излишъците от фугираща смес се отстраняват с шкурка. Използвайте шкурка с размер 120 или 150. За постигане на идеално гладка повърхност може да бъде използван САТЕНТЕК.

Препоръки:

За да шпакловате от по-лесните фуги към по-трудните, спазвайте следната последователност: започнете с главите на рапидните винтове, след това надлъжната фуга, образувана от скосените ръбове на гипскартон платната, вътрешните ъгли, външните ъгли и най-накрая фугата, образувана от квадратните ръбове на платната.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Rivagips

БЕЗПЛАТНО
ОТВОРИ