• Phone+359 2 971 62 40
 • Emailrbg@rbg.bg
 • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
 • Open Hours09:00 - 17:00
 • Phone+359 2 971 62 40
 • Emailrbg@rbg.bg
 • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
 • Open Hours09:00 - 17:00

Перфориран акустичен гипсокартон COREX

Dalsan

Перфориран акустичен гипсокартон COREX Dalsan

Перфориран акустичен гипсокартон COREX се използва за вътрешна облицовка на помещения, зали и др. с цел да се понижи нивото на шума и да се създадат условия за тишина и уют в помещенията.

Звукопоглъщащата способност на материалите зависи от обемната им плътност и от откритата повърхностна порестност. Колкото обемната плътност е по-малка, а откритата повърхностна порестност по-голяма, толкова материалът има по-добра звукопоглъщаща способност.

Звукопоглъщане:

Звукопоглъщането описва намаляването на звуковата енергия. Така нареченият коефициент на звукопоглъщане αw дефинира отношението на отразената към погълнатата енергия. Като при това стойност „0“ отговаря на пълно отражение, а стойност „1“ на отговаря на пълно звукопоглъщане. Ако умножим коефициента на звукопоглъщане по 100 ще получим звукопоглъщането в проценти.

Коефициентът на звукопоглъщане αw показва колко добре може да абсорбира определен материал.

Описание:

COREX(COREX) е перфориран гипсокартон с отлични акустични характеристики. В едно със защитната материя, залепена на гърба на платното, и минералностъклената вата, поставена зад(над) паното, COREX е създаден да поглъща звука в помещението. Колкото е по-голям процента на перфорация, толкова по-голямо е звукопоглъщането и коефициента NRC.

Естетически тавани или преградни стени без видими фуги, без да се излагат на удари, изградени от COREX перфориран акустичен гипсокартон върху метална конструкция, се използват за контрол на кънтенето на звука в търговски и обществени помещения с голям трафик на хора като фоайета, чакални, ресторанти, театри, кинозали и офиси.

В допълнение COREX предоставя големи възможности за творчество на дизайнерите с трите си различни вида перфорация: кръгла перфорация „R“, квадратна перфорация „C“ и правоъгълна перфорация „L“ .

Основни характеристики

 • Контрол над звуковия фон чрез поглъщане/отражение.
 • Естетика и декоративност.
 • Гладка повърхност без видими фуги.

Приложение

 • Ново строителство и обновявания
 • Изложбени зали
 • Театри
 • Общи помещения: зали и коридори
 • Училища: класни стаи, коридори, столови
 • Хотели: стаи, коридори
 • Офиси

Спецификации

 • Поглъщащият таван или преградна стена се правят от COREX перфориран акустичен гипсокартон, прикрепен с рапидни винтове към метална конструкция от галванизирани профили, като се оставя празно пространство от минимум 10см по отношение на конструкцията.
 • Празното пространство се запълва с минерална вата 8см поставена направо върху гърба на COREX гипскартона.
 • Фугите се правят с армираща лента и фугираща смес като се избягва запушването на перфорацията.
 • Боядисването се извършва с мече, за да се предпази стъкленото покритие на гърба на платната.

COREX C10 no8 – звукопоглъщане αw=0,55

Перфориран акустичен гипсокартон
Процент на перфорация: 13,4%
Перфориран акустичен гипсокартон

Честоти (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αs (отстояние 100мм) 0.68 1.02 0.84 0.58 0.47 0.46 αw=0,55LM
αs (отстояние 300мм) 0.62 0.96 0.72 0.60 0.49 0.46 αw=0,55LM

COREX R12 no1 – звукопоглъщане αw=0,60


Процент на перфорация: 16,1%
Перфориран акустичен гипсокартон

Честоти (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αs (отстояние 100мм) 0.63 1.09 0.94 0.65 0.53 0.47 αw=0,60LM
αs (отстояние 300мм) 0.72 1.01 0.82 0.72 0.56 0.50 αw=0,60LM

* Без пълнеж от минерална вата

 • Уникалният идентификатор αw произлиза от сертификата ISO 11654;
 • L – ниски честоти; M – средни честоти;
 • Всички изследвания са извършени с минерална вата 8см без воал и отстояние на перфорирания гипсокартон 100мм от съществуващи стена или таван;

ИЗИСКВАНИЯ

 • Проектирайте тавана така, че да подхожда на размера и вида перфорация на платната COREX, за да се получат минимален брой фуги и симетрия на перфорираните полета.
 • COREX перфориран гипскартон се монтира по същия начин, както и нормалния.
 • Не запълвайте перфорацията при шпакловане и боядисване.
 • Използвайте валяк при боядисване. Посредством валяка се постига равномерно покритие на повърхността и няма контакт със стъклофибърния воал, залепен на гърба на платното.
 • Използвайте услугите на архитект и акустичен консултант при определяне на количеството и разположението на COREX платната.
 • Разполагайте осветителните тела и другите елементи от различните инсталации в зоната без перфорация на COREX платната
Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Rivagips

БЕЗПЛАТНО
ОТВОРИ