• Phone+359 2 971 62 40
  • Emailrbg@rbg.bg
  • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone+359 2 971 62 40
  • Emailrbg@rbg.bg
  • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
  • Open Hours09:00 - 17:00

Звукоизолация

Звукоизолация: от шума, било то от съседите, отгоре, или отстрани, днес се чувстват обременени повече хора, отколкото показва обществената дискусия: според една анкета – всеки втори. Да се защитим от него в една стара къща често е много трудно, дори и за архитектите. Защо?

Затруднително за лаиците, а също и за повечето неспециалисти по акустика сред строителните специалисти при проблема за шумозащитата е дори разбирането на измервателната единица за прага на звука, т.е. силата на звука: тя се определя в децибели(dB). Скалата на децибелите обхваща стойности от 0dB (праг на чуваемост) до 130dB (граница на болезненост).

Често срещаме и обозначението dB(A). При тази единица се отчита чувствителността на човешкия слух в зависимост от честотите, т.е. от звуковите трептения, а от там и височините на тоновете.

Най-голяма трудност за неспециалистите по акустика обаче представляват правилата за пресмятане в децибели. Ако едно звуково ниво се е повишило с 10dB, това всъщност съответства на удвояване на усещаната сила на звука.

Друг пример: един уред генерира звуков праг от 100dB(A). Ако до него се постави още един уред от същия вид, тогава не се получава звуково ниво от 200dB(A), а от 103dB(A).

Човек наистина може да измери звука като физически регистрируема величина, но не и шума, т.е. впечатленията от слуха ни, които натоварват и увреждат здравето им.

Звукопоглъщане:

Звукопоглъщащите материали се прилагат за вътрешна облицовка на помещения, зали и др. с цел да се понижи нивото на шума и да се създадат условия за тишина и уют в помещенията.

Звукопоглъщащата способност на материалите зависи от обемната им плътност и от откритата повърхностна порестност. Колкото обемната плътност е по-малка, а откритата повърхностна порестност по-голяма, толкова материалът има по-добра звукопоглъщаща способност.

Звукопоглъщането описва намаляването на звуковата енергия. Така нареченият коефициент на звукопоглъщане αw дефинира отношението на отразената към погълнатата енергия. Като при това стойност „0“ отговаря на пълно отражение, а стойност „1“ на отговаря на пълно звукопоглъщане. Ако умножим коефициента на звукопоглъщане по 100 ще получим звукопоглъщането в проценти.
Коефициентът на звукопоглъщане αw показва колко добре може да абсорбира определен материал.

Съвети:

1. Една професионално поставена звукоизолация действа допълнително и като топлоизолация, но не и една топлоизолация – като звукоизолация:

  • Само материали от минерална вата (каменна вата, стъклена вата), които са с отворена клетъчна структура, могат да бъдат използвани за звукоизолация. Материалите със затворена клетъчна структура (XPS, стиропор, полиуретан) не могат да осигурят звукоизолация.
  • Трябва да се приеме, че нискочестотните басови звуци (125 Hz) в закрити помещения не могат да бъдат изолирани.

2. Само вещите в областта на акустиката специалисти могат да предложат ефективни мерки за конкретния случай, или ако разходите и ефектът не си съответстват – да отхвърлят такива мерки.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Rivagips

БЕЗПЛАТНО
ОТВОРИ