• Phone+359 2 971 62 40
  • Emailrbg@rbg.bg
  • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone+359 2 971 62 40
  • Emailrbg@rbg.bg
  • AddressСофия 1517, бул.Владимир Вазов 40, ет.4
  • Open Hours09:00 - 17:00

Приюти за животни


Изисквания към ограждането на приюти за животни съгласно НАРЕДБА № 41 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ, РАЗВЪЖДАТ И/ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ, КЪМ ПАНСИОНИ И ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ:
….
Чл. 88. (1) Около всички обекти за настаняване трябва да има допълнителна ограда, предпазваща от бягство на животните, която трябва да:
1. е висока поне 1,8 метра;
2. е направена по начин, който не позволява на кучетата да копаят под нея;
3. е изградена по начин, непозволяващ катерене.
(2) Външните стени на обекта могат да служат като външна ограда, при условие че не позволяват бягството на животните.

Чл. 96. (1) Размерите на кошарите за кучета трябва да отговарят на размерите, посочени в таблица 1 на приложение № 3.
Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Rivagips

FREE
VIEW