Menu
Categories
 
Перфориран гипсокартон
Print Friendly, PDF & Email
Lafarge_dalsan_130.jpg
Перфориран гипсокартон Lafarge Dalsan

Звукопоглъщащите материали се прилагат за вътрешна облицовка на помещения, зали и др. с цел да се понижи нивото на шума и да се създадат условия за тишина и уют в помещенията.

Звукопоглъщащата способност на материалите зависи от обемната им плътност и от откритата повърхностна порестност. Колкото обемната плътност е по-малка, а откритата повърхностна порестност по-голяма, толкова материалът има по-добра звукопоглъщаща способност.

Звукопоглъщане:

Звукопоглъщането описва намаляването на звуковата енергия. Така нареченият коефициент на звукопоглъщане αw дефинира отношението на отразената към погълнатата енергия. Като при това стойност „0“ отговаря на пълно отражение, а стойност „1“ на отговаря на пълно звукопоглъщане. Ако умножим коефициента на звукопоглъщане по 100 ще получим звукопоглъщането в проценти.
Коефициентът на звукопоглъщане αw показва колко добре може да абсорбира определен материал.

Описание:

ПРЕЖИБЕЛ(PREGYBEL) е перфориран гипсокартон с отлични акустични характеристики. В едно със защитната материя, залепена на гърба на платното, и минералностъклената вата, поставена зад(над) паното, ПРЕЖИБЕЛ е създаден да поглъща звука в помещението. Колкото е по-голям процента на перфорация, толкова по-голямо е звукопоглъщането и коефициента NRC.

Естетически тавани или преградни стени без видими фуги, без да се излагат на удари, изградени от ПРЕЖИБЕЛ перфориран акустичен гипсокартон върху метална конструкция, се използват за контрол на кънтенето на звука в търговски и обществени помещения с голям трафик на хора като фоайета, чакални, ресторанти, театри, кинозали и офиси.

В допълнение ПРЕЖИБЕЛ предоставя големи възможности за творчество на дизайнерите с трите си различни вида перфорация: кръгла перфорация „R“, квадратна перфорация „C“ и правоъгълна перфорация „L“ .

Основни характеристики

 • Контрол над звуковия фон чрез поглъщане/отражение.
 • Естетика и декоративност.
 • Гладка повърхност без видими фуги.

Приложение

 • Ново строителство и обновявания
 • Изложбени зали
 • Театри
 • Общи помещения: зали и коридори
 • Училища: класни стаи, коридори, столови
 • Хотели: стаи, коридори
 • Офиси

Спецификации

 • Поглъщащият таван или преградна стена се правят от ПРЕЖИБЕЛ перфориран акустичен гипсокартон, прикрепен с рапидни винтове към метална конструкция от галванизирани профили, като се оставя празно пространство от минимум 10см по отношение на конструкцията.
 • Празното пространство се запълва с минерална вата 8см поставена направо върху гърба на ПРЕЖИБЕЛ гипскартона.
 • Фугите се правят с армираща лента и фугираща смес като се избягва запушването на перфорацията.
 • Боядисването се извършва с мече, за да се предпази стъкленото покритие на гърба на платната.

PREGYBEL C10 no8 – звукопоглъщане αw=0,55


Процент на перфорация: 13,4%

Честоти (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αs (отстояние 100мм) 0.68 1.02 0.84 0.58 0.47 0.46 αw=0,55LM
αs (отстояние 300мм) 0.62 0.96 0.72 0.60 0.49 0.46 αw=0,55LM

PREGYBEL R12 no2 – звукопоглъщане αw=0,60


Процент на перфорация: 13,9%

Честоти (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αs (отстояние 100мм) 0.69 1.04 0.87 0.62 0.51 0.48 αw=0,60LM
αs (отстояние 300мм) 0.67 0.96 0.81 0.66 0.53 0.49 αw=0,60L

PREGYBEL R15 no1 – звукопоглъщане αw=0,60


Процент на перфорация: 16,1%

Честоти (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αs (отстояние 100мм) 0.63 1.09 0.94 0.65 0.53 0.47 αw=0,60LM
αs (отстояние 300мм) 0.72 1.01 0.82 0.72 0.56 0.50 αw=0,60LM

PREGYBEL R15 no8 – звукопоглъщане αw=0,50


Процент на перфорация: 11,0%

Честоти (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αs (отстояние 100мм) 0.71 1.03 0.83 0.54 0.43 0.39 αw=0,50LM
αs (отстояние 300мм) 0.71 0.93 0.73 0.56 0.42 0.39 αw=0,50LM

PREGYBEL L5/80 no8 – звукопоглъщане αw=0,55


Процент на перфорация: 10,7%

Честоти (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
αs (отстояние 100мм) 0.56 0.95 0.94 0.65 0.48 0.41 αw=0,55LM
αs (отстояние 300мм) 0.68 0.75 0.73 0.60 0.49 0.44 αw=0,55L
αs (отстояние 300мм)* 0.52 0.69 0.66 0.50 0.39 0.33 αw=0,45L

* Без пълнеж от минерална вата

 • Уникалният идентификатор αw произлиза от сертификата ISO 11654;
 • L – ниски честоти; M – средни честоти;
 • Всички изследвания са извършени с минерална вата 8см без воал и отстояние на перфорирания гипсокартон 100мм от съществуващи стена или таван;

ИЗИСКВАНИЯ

 • Проектирайте тавана така, че да подхожда на размера и вида перфорация на платната ПРЕЖИБЕЛ, за да се получат минимален брой фуги и симетрия на перфорираните полета.
 • ПРЕЖИБЕЛ перфориран гипскартон се монтира по същия начин, както и нормалния.
 • Не запълвайте перфорацията при шпакловане и боядисване.
 • Използвайте валяк при боядисване. Посредством валяка се постига равномерно покритие на повърхността и няма контакт със стъклофибърния воал, залепен на гърба на платното.
 • Използвайте услугите на архитект и акустичен консултант при определяне на количеството и разположението на ПРЕЖИБЕЛ платната.
 • Разполагайте осветителните тела и другите елементи от различните инсталации в зоната без перфорация на ПРЕЖИБЕЛ платната

Ценова листа Гипсокартон строителни платна >>

Pregybel перфориран акустичен гипсокартон


Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон

Warning: Division by zero in /home/rivagips/public_html/wp-content/plugins/flagallery-skins/phantom/init.php on line 77
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
Pregybel перфориран акустичен гипсокартон
* *