Menu
Categories
 
Обикновен гипсокартон COREX
Print Friendly, PDF & Email
Lafarge_dalsan_130.jpg
Обикновен гипсокартон Лафарж Далсан

Обикновин гипсокартон Лафарж Далсан
TE – скосен ръб SE – квадратен ръб

 • Обикновения гипскартон COREX beyazi се използва за изграждане на преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани.
 • Сърцевината на обикновения гипсокартон COREX beyazi е направена от специално калциран гипс с висока чистота, което осигурява лекота, твърдост, устойчивост и лесна обработваемост.
 • И двете страни на обикновения гипсокартон COREX beyazi са покрити със специална хартия придаваща гъвкавост и здравина.
 • Поставянето на обикновения гипсокартон COREX beyazi е бързо и лесно, което пести време и труд, което значително намалява разходите.
 • Стените и окачените тавани направени от обикновен гипсокартон COREX beyazi са леки и еластични и следователно надеждни при земетресения.

Приложение – следното може да се направи с обикновен гипсокартон COREX beyazi:

 • Неносещи преградни стени чрез завинтването му към двете страни на метална рамка.
 • Предстенна обшивка чрез завинтването му към метална конструкция или залепянето му към вече съществуваща стена.
 • Окачени тавани чрез завинтването му към метална рамка окачена на тавана.

interior 01 web.jpg interior 02 web.jpg interior 03 web.JPG

Свойства

 • обикновеният гипсокартон е лек и пластичен, и без проблеми може да се носи хоризонтално или вертикално.
 • Поради устойчивостта си на огъване бракът по време на товарене и разтоварване се намалява, когато е заедно с други пана от същия тип.
 • Рязането и поставянето на гипскартона е лесно. Това увеличава продуктивността и пести време.
 • Гипскартонът е сух материал, което означава лесно почистване.
 • Подходящ е за всякакъв вид довършителни работи. Може да се боядисва. SATENTEK и тапети могат да се поставят върху него.
 • Има пространствена устойчивост. Огъването и разширението са пренебрежимо малки.
 • Поради това, че е „дишащ“ материал осигурява здравословна среда.
 • Когато се използва в комбинация с изолиращи материали, увеличава значително топло и шумоизолацията.
 • Увеличава пожароустойчивостта на строителни елементи като бетон, стомана и дърво.
 • Когато сградите са проектирани според гипскартон системите, товарът върху носещите конструкции се намалява, което води до икономии.
 • Тъй като гипсокартон системите лесно могат да бъдат сглобявани и разглобявани са възможни всякакви промени.
 • Жизненото пространство се увеличава, тъй като е възможно изграждане на тънки преградни стени.
 • Всякакви водопроводни и електрически инсталации могат да се поставят между и зад гипсокартон системите.
 • Сравнени с подобни платна, поради малкото си тегло гипсокартон окачените тавани се огъват по-малко.

Препоръки

 • ADERTEK се използва за залепяне на COREX гипскартона към съществуващи основи.
 • DERZTEK фугопълнител се използва за фугите.Технически характеристики
  Основен вид Всички видове
  Дължина 2500 мм 2000 – 3000 мм
  Ширина 1200 мм 600 – 900 – 1200 – 1250 мм
  Дебелина 12.5 мм 6 мм 9.5 мм 12.5 мм 15 мм 18 мм 25 мм
  Средно тегло < 9кг/м2 < 5 кг/м2 < 7 кг/м2 < 9кг/м2 < 11кг/м2 < 16кг/м2
  Сила на огъване (перп. на хартиените влакна) > 600 N > 450 N > 600 N > 600 N > 600 N > 500 N
  Сила на огъване (успоредно на хартиените влакна > 180 N > 150 N > 180 N > 180 N > 180 N
  Вид на Ръба TE TE (Скосен Ръб) – SE (Квадратен Ръб)
  Топлопроводимост 0.21 W/mK 0.21 W/mK (според TS 825)
  Пожарен клас А2 негорим материал съгласно т.6 от БДС 14451-78+Изменение1 – протокол от изпитване №22/23.01.2004г на НПИПАБ
Ценова листа Гипсокартон строителни платна >>
* *