Menu
Categories
 
Влагоустойчив гипсокартон COREX
Print Friendly, PDF & Email
Lafarge_dalsan_130.jpg
Влагоустойчив гипсокартон Лафарж Далсан COREX yesili

TE – скосен ръб SE – квадратен ръб

 • COREX yesili е влагоустойчив гипсокартон, който се използва за изграждане на преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани на места, където е необходима влагоустойчивост.
 • За водо- и влагоустойчивост вътрешността на влагоустойчивия гипсокартон COREX yesili е подсилена с водоустойчиви агенти.
 • И двете страни на влагоустойчивия гипсокартон COREX yesili са покрити със специална хартия придаваща гъвкавост и здравина.
 • Поради своята водо- и влагоустойчивост влагоустойчивия гипсокартон COREX yesili може да се използва в бани, тоалетни, кухни, столови и тавани.
 • Влагоустойчивия гипсокартон COREX yesili може да бъде покриван с плочки и други подобни материали

Приложение
Следното може да се направи с влагоустойчивия гипсокартон COREX yesili:

 • Неносещи преградни стени чрез завинтването му към двете страни на метална рамка.
 • Предстенна обшивка чрез завинтването му към метална конструкция или залепянето му към вече съществуваща стена.
 • Окачени тавани чрез завинтването му към метална рамка окачена на тавана.

Свойства

 • Той е лек и пластичен, и без проблеми може да се носи хоризонтално или вертикално.
 • Поради устойчивостта си на огъване бракът по време на товарене и разтоварване се намалява, когато е заедно с други пана от същия тип.
 • Рязането и поставянето на гипскартона е лесно. Това увеличава продуктивността и пести време.
 • Гипскартонът е сух материал, което означава лесно почистване.
 • Подходящ е за всякакъв вид довършителни работи. Може да се боядисва. SATENTEK и тапети могат да се поставят върху него.
 • Има пространствена устойчивост. Огъването и разширението са пренебрежимо малки.
 • Когато се използва в комбинация с изолиращи материали, увеличава значително топло и шумоизолацията.
 • Когато сградите са проектирани според гипскартон системите, товарът върху носещите конструкции се намалява, което води до икономии.
 • Тъй като COREX системите лесно могат да бъдат сглобявани и разглобявани са възможни всякакви промени.
 • Жизненото пространство се увеличава, тъй като е възможно изграждане на тънки преградни стени.
 • Всякакви водопроводни и електрически инсталации могат да се поставят между и зад COREX системите.

Препоръки

 • ADERTEKсе използва за залепяне на влагоустойчивия гипсокартон COREX към съществуващи основи.
 • DERZTEK фугопълнителя се използва за фугите.

Технически характеристики

Основен вид Всички видове
Дължина 2500 мм 2000 – 3000 мм
Ширина 1200 мм 600 – 900 – 1200 – 1250 мм
Дебелина 12.5 мм 6 мм 9.5 мм 12.5 мм 15 мм 18 мм 25 мм
Средно тегло < 9кг/м2 < 5 кг/м2 < 7 кг/м2 < 9кг/м2 < 11кг/м2 <13кг/м2 < 16кг/м2
Сила на огъване (перп. на хартиените влакна) > 600 N > 450 N > 600 N > 600 N > 600 N > 500 N
Сила на огъване (успоредно на хартиените влакна > 180 N > 150 N > 180 N > 180 N > 180 N
Вид на Ръба TE TE (Скосен Ръб) – SE (Квадратен Ръб)
Топлопроводимост 0.21 W/mK 0.21 W/mK (според TS 825)
Пожарен клас А2 негорим материал съгласно т.6 от БДС 14451-78+Изменение1 – протокол от изпитване №22/23.01.2004г на НПИПАБ
Ценова листа Гипсокартон строителни платна >>


* *