Menu
Categories
 
Comet
Print Friendly, PDF & Email

OWAdeco® Comet

Futura
Влагоустойчивост
влагоустойчивост – до 95% RH
Звукопоглъщане
Звукопоглъщане – αw = 0,70
Пожароустойчивост
Пожароустойчивост – няма
Материал Пана от минерална вата
Строителен клас B-s1,d0 to DIN EN 13501-1
Дебелина 12мм
Цвят Бял
Светлоотразяване приблизително 86% (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Звукоизолация 0dB


Посочените стойности се отнасят до качествата на минералфазерните пана и може да варират в зависимост от използваната система на тавана, както и други допълнителни мерки.

* *