Menu
Categories
 
OWAdeco®
Print Friendly, PDF & Email

owa.gif

 Sirius
Sirius
OWAdeco
OWAdeco® e серия от декоратинни пана, които са леки и икономични поради тяхната дебелина от 12мм. Предлагат се в четири атрактивни модела под името OWAdeco® COMET, TAURUS, SIRIUS и TACLA. OWAdeco® паната са икономично решение за помещения без завишени изисквания по отношение на характеристиките на окачения таван.

Клас на строителния материал – B-s1, d0 по DIN EN 13501 – 1

 Comet
Comet
 Taurus
Taurus
 Tacla
Tacla
Влагоустойчивост

Влагоустойчивост
до 70% RH

Пожароустойчивост

Пожароустойчивост
няма

Ръб на паното

Edge 3 - прав борд

Ценова листа тавани OWA >>
* *