Menu
Categories
 
Тавани OWA
Print Friendly, PDF & Email
owa.gif
С развитието на новата генерация от минералфазерни пана за окачени тавани OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH оптимизира серията от продукти OWAcoustic® към производство на по-икономични и по-качествени решения в отговор на пазарните нужди.

Продуктите OWAcoustic® premium, OWAcoustic® smart, OWAdeco® и OWAconstruct® са в съответствие с Директива на съвета 89/106/ЕЕС, както и с отнасящите се до тях клаузи на стандарти и други нормативни документи. Продуктите отговарят на предписаните изисквания в Приложение ZA на стандарта EN 13964М 2004.

Заводският производствен контрол е сертифициран в съответствие с EN ISO 9001: 2000

23504_OWA.jpg

Звукопоглъщане:

Звукопоглъщането описва намаляването на звуковата енергия. Така нареченият коефициент на звукопоглъщане αw дефинира отношението на отразената към погълнатата енергия. Като при това стойност „0“ отговаря на пълно отражение, а стойност „1“ на отговаря на пълно звукопоглъщане. Ако умножим коефициента на звукопоглъщане по 100 ще получим звукопоглъщането в проценти.
Коефициентът на звукопоглъщане αw показва колко добре може да абсорбира определен материал.

OWAcoustic® минералфазерни тавани

premium
smart
deco
OWAcoustic premium OWAcoustic smart OWAdeco

Ценова листа тавани OWA >>
Ценова листа профили OWAconstruct >>


* *