Menu
Categories
 
Препоръки
Print Friendly, PDF & Email
owa.gif

1. За по-добри резултати, изискванията към монтажа на окачени тавани от минералфазер са следните:

а) помещението, в което ще се монтира тавана, трябва да е сухо;

б) всички мокри процеси, като мазилки и замаски, трябва да са приключили и помещението изсъхнало;

в) прозорците и вратите трябва да са монтирани и остъклени;

г) нормалната температура, при която помещението ще се експлоатира, трябва да е установена;

2. Транспорт и съхранение: да се работи внимателно с кашоните с минералфазерни пана. Да не се оставят на ъгъл. Да се съхраняват на сухо място и в хоризонтално положение.

3. При монтажа да се следи дали посоката на паното съвпада със стрелките на обратната страна.

4. Да не се смесват пана от различни партиди.

* *